ЗАВАРЯВАНЕ НА АЛУМИНИЙ


Описание на заваряване на алуминий:

Електродъгово заваряване в защитна газова среда от аргон на алуминий и алуминиеви сплави с нетопим електрод от волфрам - (ВИГ). Заваряването на алуминий и алуминиеви сплави се извършва с променлив ток в защитна среда от аргон. Заваряване на алуминй е възможно дори и при дебелини на материала от 0.1-0.5 мм.Особености на заваряването на алуминий и алуминиеви сплави

При заваряването на алуминия и неговите сплави се срещат следните проблеми:

1. Наличието или възможното образуване на труднотопим Аl2О3 с температура на топене от 2050 до 2070 °С и по-висока плътност от алуминия силно затруднява заваряването. За отстраняване на този оксиден слой преди заваряване повърхността се почиства в дълбочина по химичен или механичен път. Образувалият се в процеса на заваряване оксиден слой се отстранява чрез използуването на флюси, които осигуряват неговото разтваряне или разрушаване. Флюсите са на основата на хлоридни и флуоридни съединения на алкалните елементи. При ВИГ-заваряване оксида се отстранява чрез катодно разпрашаване, като за целта заваряването се извършва с променлив ток.

2. При високи температури рязко се понижава якостта на алуминия, което може да доведе до разрушаване на твърдия метал от нестопената част на краищата под действието на масата на заваръчната вана. Размерите на заваръчната вана трудно се контролират, тъй като при нагряване алуминият практически не променя своя цвят.

3. Алуминият има голям коефициент на линейно разширение и малка еластичност, което повишава склоността към деформиране. Затова заваряваните детайли трябва да се закрепят стабилно с приспособления.

4. Течният алуминий разтваря големи количества водород, който трудно се отделя при бързото застиване на заваръчната вана. В резултат на това възниква пористост, която води до понижаване на якостта и пластичността на метала на шева. Пористостта може да се избегне ако се приложи предварително подгряване до 150-200 °С, особено при заваряване на материал с голяма дебелина. Това води до забавяне на кристализацията на метала и получените газове по-лесно излизат на повърхността на заваръчната вана. Най-голяма склонност към образуването на пори имат алуминий-магнезиевите сплави.

5. Металът на шева е склонен към образуване на пукнатини поради неговата едрокристална структура и големите напрежения, получени от голямото линейно свиване при кристализация - 1,7%.


Алуминият и неговите сплави се заваряват добре с всички методи на електродъговото заваряване. Засега най-голямо приложение имат ръчното и механизираното заваряване в среда от инертни газове.


СПРАВОЧНИЦИ
Заваряване на алуминий 1 Заваряване на алуминий 2 Заваряване на алуминий 3 Заваряване на алуминий 4 Заваряване на алуминий 5 Заваряване на алуминий 6
Заваряване на алуминий 7 Заваряване на алуминий 8 Заваряване на алуминий 9