СТРОИТЕЛСТВО


Фирма "Прометал 2000" ООД предлага пълен инженеринг в строителството:

I. Проектиране по части:

  • 1. Архитектура
  • 2. Конструкции

II. Изпълнение на всички видове Строително-монтажни работи в строителството:

  • 1. Земни работи
  • 2. Кофражни работи
  • 3. Армировъчни работи
  • 4. Бетонови работи
  • 5. Зидарии
  • 6. Всички видове довършителни работи - настилки, мазилки, облицовки, сухо строителство - гипсокартон, боядисване

Удостоверение 1 от Камара на строителите в България Удостоверение 2 от Камара на строителите в България