СЕРТИФИКАТИ


Прометал 2000 ООД е вписана в централния професионален регистър на строителите към КАМАРАТА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


Удостоверение от Камарата на строителите в България - Първа група; Строежи от трета до пета категория Удостоверение от Камарата на строителите в България - Пета група

Прометал 2000 ООД получи Сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 за управление на качеството.

Сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 за управление на качеството