Рампите са съоръжения за преодоляване на денивилация (различни нива) в сградите и градския ландшафт.

НАРЕДБА № 4 / 2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии регламентира в член 12 строгите изисквания към този тип съоръженния:

 • широчина най-малко 120 сm, мерено между ръкохватките на парапетите;
 • изпълнени са с наклон не повече от 5% (1:20), а при рампи с дължина до 200 сm се допуска наклонът да е най-много 8%;
 • на всеки 10 m дължина на рампата има хоризонтална площадка с дължина най-малко 200 сm;
 • в местата, където рампата променя направлението си, е предвидена хоризонтална площадка с размери най-малко 150 сm на 150 сm;
 • по дължината на необезопасените страни (една или две) на рампата се изграждат предпазни бордюри с височина най-малко 5 сm и широчина най-малко 15 сm, върху които се монтират парапетите;
 • преди началото и след края на рампата е изпълнена тактилна ивица с широчина 60 сm по посока на движението и с цвят, контрастен на цвета на прилежащите настилки;
 • двете страни на рампата се предвижда парапет при спазване на следните изисквания:
  • ръкохватките са непрекъснати и кръгли с диаметър от 3,2 до 3,8 сm, монтирани по такъв начин, че да не се въртят в сглобките, и да започват най-малко 30 сm преди първото стъпало и да завършват най-малко 30 сm след последното стъпало; ръкохватките на парапети, закрепени за стени, се монтират на разстояние 4 сm от стените;
  • краищата на ръкохватките са заоблени или плавно извити към съответната стена, стълб или настилка;
  • най-малко от едната страна на стълбищното рамо има двоен парапет, като височината на ръкохватките е 70 сm - за ползване от деца, от малки хора и от хора в инвалидни колички, и 90 сm - за общо ползване;
  • когато широчината на стълбищното рамо е по-голяма от 360 сm, се предвижда междинен двоен парапет.

Рампа 1 Рампа 2 Рампа 3 Рампа 4